Расписание работы специалистов

Действительно с 14 января по 19 января 2019 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Отделение врачей общей практики
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. 9-11 13-15 8.3-10.30 14-15 8.3-10.30 9-14
220 Башлыкова Ю.М.  12, 26, 27 14-18 9-13 14-18 9-13 14-18 10-14
334 Ежова А.С. 8, 26, 27  15-19 8.3-12.3,ДВ 14.15-18.15 8.3-12.3 14.15-18.15  
329 Ширяева Л.А. 10, 26, 27 14-18, ДВ 8-12 16-20 8-12 15-19  
120 Ширяев В.П. 13, 26, 27 15.30-20 9-13 14-18 9-13 14-17.30,ДВ 9-13
335 Зайцева Е.Г. 15, 26, 27 15-19 8-12 16-20, ДВ 8-12 14-18  
123 Конанов И.Н. 25, 26, 27 16-20 8.30-12.30 14-18  8.30-12.3 14-18 8-11
119 Шуватова А.С. 28, БЛ 14.15-18 8-12.15 14.15-18 8-12.30, ДВ 14.15-18  
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.30-19.30 8-14 14-19 8-14  
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30  
325 Столбова Т.Н. 2 9-13 16-20 8-12 14-18 8.30-12.3  
324 Юдина Е.Е. 3 15-18 8.30-11.30 15-18 15-18 15-18  
328 Амеличкина Е.А. 9-13 14-18 9-13 15-19, ДВ 9-13  
329 Слаутина В.С. 5, 24 8-13 14-19 8-13, ДВ 15-20 8-13 8-12
315 Соколова Л.С. 6 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12, ДВ  8-12
320 Пфефер Е.С. 16, БЛ 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13  
314 Неруш А.Е. 18 9-13, ДВ 15-19 9-13 14-18 8.30-12.30 8-12
326 Новикова Л.Ю. 20,БЛ 9-13 15-19, ДВ 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3  
418 Горбунова  Т.В. 21, 16 8-13 14-19 8-13 15-20 8-13 8-12
327 Гредина О.Г. 24 ОТПУСК ПО 19.01.19      
114 Пфефер Е.С. Кард., БЛ             
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14 9-13
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14 8,30-13.30
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, 19 15-19 8.3-12.3 15-19  8.3-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 7 ОТПУСК ПО 17.01.19      
315 Ткачева В.Н. 9, 7, 19 15-19 8-12 14-18 8-12 15-19  
325 Куликова Е.В. 11, 19 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
320 Ефимова В.Ф. 14, 19 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
417 Фукс Е.В. ДЕЖ.ВРАЧ 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-13 8.30-14.30  
309 Беляева Н.И.  22, 19 16-20 8-12 15-19 8-12 14-18 8-12
328 Сученков А.В. 23, 17, 19 15-19 9-13 14-18 9-13 16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
117 Куликова Е.В. Гастр. 9-12   9-12   9-12  
304 Игнатова Н.В. Кардиол. 16-18.30   16-18.30   15.20-18.20  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел,    14-17   14-17    
419 Яковчук Е.Д. Невр.    8.3-14.3,ПО 8.30-14.30 8.3-14.3,ПО 8.30-14.30 8.30-14.30  
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14, ПО 12.30-19 7.30-14,ПО  ВЫЗОВА 8-14
335 Рачина И.Ю Неврол. 8-14 12.3-18.30 ОТПУСК 12.3-18.30 8-14, ПО  
                 
318 Дунаев В.С. Лор 8-13 14-20 8-13 14-19 8-13  
318 Новикова Ю.С. Лор 14-19.30 8-13 14-19.30 8-13 14-19 8-14
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 8-14 8-14
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 13-19 8-13 13-19  
302 Марков А.О. Завед.  ОТПУСК ПО 19.01.19      
330 Хурбатов В.В. Хирург ОТПУСК ПО 19.01.19      
330 Гришечкин В.Н. Хирур.и.о.зав 14-20 8-14 14-20 8-13 8-10,ВЫЗ  
332 Никитина М.М. Хирург 8-14 8-10,ВЫЗ 8-14 8-13 8-14  
330 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 13-19 14-20 8-14
303 Суворов Э.В. Онколог, БЛ     17.30-20 9-12 17.30-20 ОПЕР
303 Максимова О.М. Онколог 11-14,ВЫЗ 14-20 8-14 13-19 8-14 8-11
304 Гладких В. Онколог   15.30-18   15.30-18    
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 УЧЕБА УЧЕБА УЧЕБА 8-14
330, 332 каб Муж.смотр     13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
 
323 Сажина О.А. Окулист,,  13-18 13-18 8-14, ПО 12-18 8-10,выз  
321 Белова Т.Н. Окулист 8-10,выз,ПО 13-19 8-14 13-19 8-14, ПО 8-13
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14 13-19 8-14 13-19  
323 Бимлер И.В. Окулист 8-14 8-14, ПО 13-19 8-10,выз 12-18  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  8-14 13-19 13-19 8-13 8-14 (218к)  
218 Беляев М.В. УЗИ 8-14 8-14 14-20 8-14 14-20 8-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ 12-18 12-18 8-14 8-14 8-14  
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-14 8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
АВОП №1
№1 ШЕВЧЕНКО Е.А. 43 15-19 8-12 15-19 8-12 8-12  
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 8-12
№2 ТАРКОВСКАЯ Е.А. 37 8.30-12.30 8.30.-12.30 15-19 8-12 14-18  
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 16-20 9-13 16-20 9-13 16-20  
№1 Ершова Ю.В. 42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13 9-12
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 14-18 8-12 8-12 8-12 8-12  
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 БЛ БЛ БЛ БЛ БЛ БЛ
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30  
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12 15-19 8-12
Здравпункт СГУ
Каб №3 Ермолина В.Е. 50 12-17 8-12.30 15-17 8-12.30 8-14 9-14.00
Каб №2  Фельдшера 50 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17  

Действительно с 9 января по 12 января 2019 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Отделение врачей общей практики
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о.     8.3-10.30 14-15 8.3-10.30  
220 Башлыкова Ю.М.  12, 26, 27     14-18 9-13, ДВ 14-18  
334 Ежова А.С. 8, 26, 27      14.15-18.15 8.3-12.3 14.15-18.15 8-12
329 Ширяева Л.А. 10, 26, 27     16-20 8-12 15-19 8-12
120 Ширяев В.П. 13, 15, 27     14-18, ДВ 9-13 14-17.30  
335 Зайцева Е.Г. 15 ОТПУСК ПО 12.01.19      
123 Конанов И.Н. 25, 26, 27     14-18  8.30-12.3 14-18, ДВ  
119 Шуватова А.С. 28, 26, 27     14.15-18 8-12.30 14.15-18 8-11
120 Шестакова О.А. Гериатр      8-14 14-19 8-14  
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о     9-15.30 13-19 9-15.30  
325 Столбова Т.Н. 2     8-12 14-18 8.30-12.3 8-12
324 Юдина Е.Е. 3     15-18 15-18 15-18  
328 Амеличкина Е.А.     9-13 15-19 9-13 8-12
329 Слаутина В.С. 5, 24     9-13 16-20 8-13  
315 Соколова Л.С. 6     8-12 14-18 8-12   
320 Пфефер Е.С. 16, БЛ     9-13 15-19 9-13 8-12
314 Неруш А.Е. 18     9-13 14-18 8.30-12.30  
326 Новикова Л.Ю. 20     8.3-13.3 14-18 8.3-13.3 8-12
418 Горбунова  Т.В. 21     8-12 15-19 8-13  
327 Гредина О.Г. 24 ОТПУСК ПО 19.01.19      
114 Пфефер Е.С. Кард., БЛ             
119 Регушевская С.В. Гастр.     8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол.     8-14 14-19 8-14  
418 Носкова Е.А. Ревмат.     15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд.     13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, 11, 19     15-19  8.3-12.30 14-18 8-11
324 Латыпова Е.В. 7 ОТПУСК ПО 17.01.19      
315 Ткачева В.Н. 9, 7, 19     14-18 8-12 15-19 8-14
325 Куликова Е.В. 11, 19 ОТПУСК ПО 12.01.19      
320 Ефимова В.Ф. 14, 22, 19     16-20 8-12 14-18  
417 Фукс Е.В. ДЕЖ.ВРАЧ     8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30  
309 Беляева Н.И.  22 ОТПУСК ПО 10.01.19   14-18  
328 Сученков А.В. 23, 17, 19     14-18 9-13 16-20  
114 Бойко И.С. Пульм.     8.30-14.30 14-19 8-14  
117 Куликова Е.В. Гастр. ОТПУСК ПО 12.01.19      
304 Игнатова Н.В. Кардиол.     16-18.30   15.20-18.20  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ     8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
101 Мороцкий В.Н. ФГС     8-15 8-15 8-15  
101 Пронив Д.И. ФГС     15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел,        14-17    
419 Яковчук Е.Д. Невр.        8.3-14.3,ПО 8.30-14.30 8.30-14.30 8-14
216 Арзубов М.П. Неврол.     12.30-19 7.30-14,ПО  ВЫЗОВА  
335 Рачина И.Ю Неврол.     8-14 12.3-18.30 8-14, ПО  
318 Дунаев В.С. Лор     8-13 14-19 8-13 8-14
318 Новикова Ю.С. Лор     14-20 8-13 14-19  
312 Тудос И.А. Эндокр.     8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. ОТПУСК ПО 12.01.19      
311 Александрова Е.Г. Энд.     13-19 8-13 13-19 8-11,ВЫЗ
302 Марков А.О. Завед.      ОТПУСК ПО 19.01.19  
330 Хурбатов В.В. Хирург     ОТПУСК ПО 19.01.19  
330 Гришечкин В.Н. Хирур.и.о.зав     14-20 8-13 14-20 8-14
332 Никитина М.М. Хирург     8-14 8-13 8-14  
330 Соломатова Н.В. Хирург     8-14 13-19 8-10,ВЫЗ  
303 Суворов Э.В. Онколог, БЛ     17.30-20 9-12 17.30-20 ОПЕР
303 Максимова О.М. Онколог     ОТПУСК ПО 12.01.19  
304 Гладких В. Онколог       15.30-18    
305 Батов А.В. Уролог     8-10,ВЫЗ 13-19 8-14  
330, 332 каб Муж.смотр     13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
323 Сажина О.А. Окулист,,      8-14, ПО 12-18 8-10,выз 8-13
321 Белова Т.Н. Окулист     8-14 13-19 13-19  
321 Иванова О.В. Окулист     13-19 8-14 8-14, ПО  
323 Бимлер И.В. Окулист     13-19 8-10,выз,ПО 12-18  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ     8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ      13-19 8-13 8-14 (218к)  
218 Беляев М.В. УЗИ     14-20 8-14 14-20 8-14 
219 Литвина Н.Н. УЗИ     11-18 8-14 8-14  
221 Клинцова А.П. Физиотер     8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК     15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер     8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента     17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина     8-12 8-12 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК     9-13 9-13 9-16  
АВОП №1
№1 ШЕВЧЕНКО Е.А. 43     15-19 8-12 8-12 8-12
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38     8.30-12 16-20 8.30-12.30  
№2 ТАРКОВСКАЯ Е.А. 37     15-19 8-12 14-18 9-13
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40     16.30-20 9-12 16-20  
№1 ДЫМОВА А.И. 41-42   ОТПУСК ПО 10.01.   9-13 9-12
№1 МУШИНСКИЙ А.В. 42     9-12 16.30-20    
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35     8-12 8-12 8-12 8-11
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35     БЛ БЛ БЛ БЛ
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39     8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 8-12
№14 Елфимова О.Н. 36     15-19 8-12 15-19  
Здравпункт СГУ
Каб №3 Фельдшера 50     8-12.30 8-12.30 8-15  
Каб №2  Фельдшера 50     8-15 8-15 8-15 8-14.00

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02