Расписание работы специалистов

Действительно с 23 июля по 28 июля 2018 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о., 12 ОТПУСК ПО 27.07.18      
334 Ежова А.С. 8, 10, 12 15-19 8.3-12.3,ДВ 14.15-18.15 8.30-12.30 14.15-18.15 8-12
329 Ширяева Л.А. 10 ОТПУСК ПО 28.07.18      
326 Шевченко Е.А. 26 ОТПУСК ПО 28.07.18      
120 Ширяев В.П. 13, 15, 12 16-20 9-13 14-18, ДВ 9-13 15-19 9-13
335 Зайцева Е.Г. 15 ОТПУСК ПО 28.07.18      
222 Тарковская Е.А. 27, 26, 12 14-18 8.30-12.30 15-19 8.3-12.3,ДВ 16-20  
119 Бажукова Е.М.  Зав, 28, 25 14.3-18.3,ДВ 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20, ДВ  
123 Юдина Е.Е. 25 ОТПУСК ПО 27.07.18      
120 Шестакова О.А. Гериатр  ОТПУСК ПО 11.08.18      
2 терапевтическое отделение
319 Изьюрова М.В. Зав.о ОТПУСК ПО 28.07.18      
314 Неруш А.Е. И.о. зав. 8-9, 12-14 14-15,18-19 8-9, 12-14 14-15,18-19 8-9, 12-14 8-14
325 Столбова Т.Н. 2 9-13 16-20 8-12, ДВ 14-18 8.30-12.30  
324 Ген Г.В. 3 ОТПУСК ПО 18.08.18      
328 Амеличкина Е.А. 4 ОТПУСК ПО 14.08.18      
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18. ДВ 9-13 16-20 8.30-12.30 8-12
315 Соколова Л.С. 6, 4  8-12, ДВ 14-18 8-12 14-18 8-12 8-12
320 Пфефер Е.С. 16 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13, ДВ  
314 Неруш А.Е. 18 9-13 15-19 9-13 14-18, ДВ 8.3-12.3  
326 Новикова Л.Ю. 20 ОТПУСК ПО 27.07.18      
418 Горбунова  Т.В. 21, 20 8-12 14-18 8-12 15-19 8-12 8-11
327 Гредина О.Г. 24, 5 ОТПУСК ПО 25.08.18      
114 Пфефер Е.С. Кард. 16-19 9-12        
119 Регушевская С.В. Гастр. ОТПУСК ПО 25.08.18      
334 Кошелева И.П. Кардиол. ОТПУСК ПО 18.08.18      
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 15-19 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18, ДВ  
324 Латыпова Е.В. 7 14-18, ДВ 8-12 15-19 8-12 16-20  
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12 14-18 8-12 15-19  
325 Куликова Е.В. 11, 22 15-19 8-12 16-20, ДВ 8-12 14-18 8-12
320 Ефимова В.Ф. 14, 23 15-19 8-12 16-20 9-13, ДВ 14-18 8-12
314 Тоинов А.А. 17 16-20 9-13 15-19 9-13 15-19  
417 Фукс Е.В. 19 14-18 9-13, ДВ 14-18 8.30.12.30 14-18  
309 Беляева Н.И. 22 ОТПУСК ПО 28.07.18      
328 Сученков А.В. 23 ОТПУСК ПО 28.07.18      
114 Бойко И.С. Пульм. ОТПУСК ПО 04.08.18      
222 Куликова Е.В. Гастр. 8-12   9-12   8-11  
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
117 Давидян В.Р.   ОТПУСК ПО 29.07.18      
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав.    15-16 15-16      
419 Яковчук Е.Д. Невр. 8.3-14.3,ПО 8.3-14.3,ПО 8.3-13,ПО 8.3-13,ПО 8.3-14.3,ПО  
216 Арзубов М.П. Неврол. ОТПУСК ПО 28.07.18      
122 Костенко Н.С. Неврол. 14-19 ВЫЗОВА 14-19 ВЫЗОВА 14-19  
318 Дунаев В.С. Лор 8-13 8-13 8-13 8-13 8-14  
318 Новикова Ю.С. Лор ОТПУСК ПО 30.07.18      
312 Тудос И.А. Эндокр. ОТПУСК ПО 18.08.18      
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 8-14 8-14
311 Александрова Е.Г. Энд. ОТПУСК ПО 28.07.18      
302 Марков А.О. Зав.,  14-20 8-14 14-20 8-14 11-17  
330 Хурбатов В.В. Хирург ОТПУСК ПО 29.07.18      
330 Гришечкин В.Н. Хирург ОТПУСК ПО 17.08.18      
332 Никитина М.М. Хирург ОТПУСК ПО 01.09.18      
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 8-11, ВЫЗОВА 8-14
304 Суворов Э.В. Онк. 17.30-20 9-12 17.30-20 9-12 17.30-20  
304 Максимова О.М. Онк ОТПУСК ПО 31.07.18      
303 Денисенко А.В. Онколог ОТПУСК ПО 10.08.18      
305 Батов А.В. Уролог ОТПУСК ПО 05.08.18      
303 Ушаков А.К. Ортоп. ОТПУСК ПО 30.09.18      
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 8-14
323 Кокарева О.С. Зав. ОТПУСК ПО 04.08.18      
323 Шешукова И.В. Окул. 8-14, ПО 12-18 8-13 8-10, ВЫЗОВ, ПО 12-18 8-14
321 Белова Т.Н. Окулист 8-10, ВЫЗОВ 13-19 8-14, ПО 13-19 8-14, ПО  
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14, ПО 13-19 8-13 13-19  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ ОТПУСК ПО 23.08.18      
416 Шуктомова Г.А. УЗИ 8-14 11-17 11-17 8-14 8-14   
218 Беляев М.В. УЗИ, БЛ  8-14 8-14 8-14 8-14 14-20  
219 Литвина Н.Н. УЗИ 8.30-17 12-19.30 8.30-18 12-19.30 8.30-15.30 8-11
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-14 8-13 8-14 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занят. «Здор.питание» II занят. «Здор.питание» «Отказ от курения» III занят. «Здор.питание»
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина ОТПУСК ПО 28.07.18      
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 ОТПУСК ПО 05.08.18
420 Безносикова Т.Н. И.о. предс.ВК       9-13 12-16  
         
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 Туркина Н.Б. 37 Отпуск по  18 августа - - -
№1 Мингалева В.В. 38 Отпуск  по  11 августа - - -
№2 Кутькин Э.И. 43 15-20 8.30-13.30 15-20 8.30-13.30 8.30-13.30 8-12
АВОП №2
№1 Мушинский А.В. 40 16-20 9-12
17-20
9-12
17-20
9-12
17-20
9-12
17-20
9-13
  Дымова А.И. 41-42 Отпуск   по 31 июля - - -
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 ОТПУСК до 28.07.2018 - - - -
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 ОТПУСК до 03.08.2018 - - - -
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12 8.30-12.30 8.30-12.30 -
№14 Елфимова О.Н. 36 Отпуск по 3 августа - - -
№14 Осадчий В.В. 36 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 9-12
 
 
Действительно с 16 июля по 21 июля 2018 года
 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о., 12 ОТПУСК ПО 27.07.18      
334 Ежова А.С. 8, 10, 12 15-19 8.30-12.30 14.15-18.15 8.30-12.30 14.15-18.15  
329 Ширяева Л.А. 10 ОТПУСК ПО 28.07.18      
326 Шевченко Е.А. 26 ОТПУСК ПО 28.07.18      
120 Ширяев В.П. 13, 15, 12 16-20 9-13 14-18 9-13 15-19  
335 Зайцева Е.Г. 15 ОТПУСК ПО 28.07.18      
222 Тарковская Е.А. 27, 26, 12 14-18 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20  
119 Бажукова Е.М.  Зав, 28, 25 14.30-18.30 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20 8-14
123 Юдина Е.Е. 25 ОТПУСК ПО 27.07.18      
120 Шестакова О.А. Гериатр  ОТПУСК ПО 11.08.18      
2 терапевтическое отделение
319 Изьюрова М.В. Зав.о ОТПУСК ПО 28.07.18      
314 Неруш А.Е. И.о. зав. 8-9, 12-14 14-15,18-19 8-9, 12-14 14-15,18-19 8-9, 12-14  
325 Столбова Т.Н. 2 9-13 16-20 8-12 14-18 8.30-12.30 8-12
324 Ген Г.В. 3 ОТПУСК ПО 18.08.18      
328 Амеличкина Е.А. 4 ОТПУСК ПО 14.08.18      
329 Слаутина В.С. 5 ОТПУСК ПО 21.07.18      
315 Соколова Л.С. 6, 4  8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
320 Пфефер Е.С. 16 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13 8-12
314 Неруш А.Е. 18 9-13 15-19 9-13 14-18 8.30-12.30  
326 Новикова Л.Ю. 20 ОТПУСК ПО 27.07.18      
418 Горбунова  Т.В. 21,20 8.3-12.3 14-18 8-12 15-19, ДВ 8-12 8-12
327 Гредина О.Г. 24, 5 8.3-12.3 14-18, ДВ 8.3-12 16-20 8-12  
114 Пфефер Е.С. Кард. 16-19 9-12        
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. ОТПУСК ПО 18.08.18      
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, 17 15-19 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 7 14-18 8-12 15-19 8-12 16-20 8-12
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12 14-18 8-12 15-19 8-12
325 Куликова Е.В. 11, 22 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
320 Ефимова В.Ф. 14, 23 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
314 Тоинов А.А. 17 ОТПУСК ПО 21.07.18      
417 Фукс Е.В. 19 ОТПУСК 8.30-12.30 14-18 8.30.12.30 14-18  
309 Беляева Н.И. 22 ОТПУСК ПО 28.07.18      
328 Сученков А.В. 23 ОТПУСК ПО 28.07.18      
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
222 Куликова Е.В. Гастр. 8-12   9-12   8-11  
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-12
117 Давидян В.Р.   ОТПУСК ПО 29.07.18      
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-14 8-14     8-14  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18   15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав.    15-16 15-16      
419 Яковчук Е.Д. Невр. 8.3-14.3,ПО 8.3-14.3,ПО 8.3-13,ПО 8.3-13,ПО 8.3-14.3,ПО  
216 Арзубов М.П. Неврол. ОТПУСК ПО 28.07.18      
122 Костенко Н.С. Неврол. 14-19 ВЫЗОВА 14-19 ВЫЗОВА 14-19 8-13
318 Дунаев В.С. Лор 8-13 8-13 8-13 8-13 8-14  
318 Новикова Ю.С. Лор ОТПУСК ПО 30.07.18      
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 13-19  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 8-14  
311 Александрова Е.Г. Энд. ОТПУСК ПО 28.07.18      
302 Марков А.О. Зав., БЛ 8-14 8-14 8-14 8-13 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург ОТПУСК ПО 29.07.18      
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14 11-17 8-14
332 Никитина М.М. Хирург ОТПУСК ПО 01.09.18      
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 8-11, ВЫЗОВА  
304 Суворов Э.В. Онк. 17.30-20 9-12 17.30-20 9-12 17.30-20  
304 Максимова О.М. Онк ОТПУСК ПО 31.07.18      
303 Денисенко А.В. Онколог ОТПУСК ПО 10.08.18      
305 Батов А.В. Уролог ОТПУСК ПО 05.08.18      
303 Ушаков А.К. Ортоп. ОТПУСК ПО 30.09.18      
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15  
323 Кокарева О.С. Зав. ОТПУСК ПО 04.08.18      
323 Шешукова И.В. Окул. 8-14, ПО 12-18 8-13 8-10, ВЫЗОВ, ПО 12-18  
321 Белова Т.Н. Окулист 8-10, ВЫЗОВ 13-19 8-14, ПО 13-19 13-19 8-14
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14, ПО 13-19 8-13 8-14, ПО  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ ОТПУСК ПО 23.08.18      
416 Шуктомова Г.А. УЗИ 8-14 11-17 11-17 8-14 8-14   
218 Беляев М.В. УЗИ, БЛ  8-14 8-14 8-14 8-14 14-20  
219 Литвина Н.Н. УЗИ 12-20 12-20 8.30-17 12-20 8.30-16 8-10
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-14 8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занят. «Здор.питание» II занят. «Здор.питание» «Отказ от курения» III занят. «Здор.питание»
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина ОТПУСК ПО 28.07.18      
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
         
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 Туркина Н.Б. 37 8-13 15-20 8-12 16-20 15-20 8-12
№1 Мингалева В.В. 38 Отпуск  по  11 августа - - -
№2 Кутькин Э.И. 43 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 8.30-12.30 -
АВОП №2
№1 Мушинский А.В. 40 16-20 9-12
17-20
9-12
17-20
9-12
17-20
9-12
17-20
9-13
  Дымова А.И. 41-42 Отпуск   по 31 июля - - -
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 ОТПУСК до  28.07.2018 - - -
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 ОТПУСК до  03.08.2018 - - -
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 9-12
№14 Елфимова О.Н. 36 15.30-19.30 8-12 15.30-19.30 8-12 15.30-19.30 -
  

 

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02