Расписание работы специалистов

Действительно с 24 сентября по 29 сентября 2018 года

 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. ОТПУСК ПО 28.09.18      
220 Башлыкова Ю.М.  12 ОТПУСК ПО 28.09.18      
119 Бажукова Е.М. И.о.зав.отд 14.3-18.3 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20  
334 Ежова А.С. 8,10 15-19 8.30-12.30 14.15-18.15 8.30-12.30 14.15-18.15  
329 Ширяева Л.А. 10 ОТПУСК ПО 26.09.18      
326 Шевченко Е.А. 26,12 16-20 8.30-12.30 15-19 8.3-12.30 14-18  
120 Ширяев В.П. 13,12 16-20 ДВ 9-13 14-18 9-13 15-19  
335 Зайцева Е.Г. 15,12 15-19 8-12 16-20 ДВ 8-12 14-18 8-12
222 Тарковская Е.А. 27,12 14-18 8.3-12.3 15-19 8.30-12.3ДВ 16-20 8-12
119 Бажукова Е.М. 28 14.3-18.3 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20 ДВ 8-12
123 Конанов И.Н. 25,12 16-20 8.30-12.3ДВ 14-18 8.30-12.30 14-18  
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.3-19.3 8-14 14-19 8.30-14.30 8-14
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30 9-14
325 Столбова Т.Н. 2 9-13 ДВ 16-20 8-12 14-18 8.30-12.30 8-14
324 Ген Г.В. 3 8-12 16-20 9-13 14-18 ДВ 8-12  
328 Амеличкина Е.А. 4 БЛ          
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18 9-13 ДВ 16-20 8.3-12.3  
315 Соколова Л.С. 6, 4 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12 ДВ  
320 Пфефер Е.С. 16 ОТПУСК ПО 08.10.18      
314 Неруш А.Е. 18, 20 9-13 15-19     8.3-12.3  
326 Новикова Л.Ю. 20 ОТПУСК ПО 28.09.18     8-12
418 Горбунова  Т.В. 21, 16 8-12 14-18 ДВ 8-12 15-19 8-12  
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.30 14-18 8.30-12.30 16-20 8-12 8-12
114 Пфефер Е.С. Кард.,  ОТПУСК ПО 08.10.18      
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 15-19 8.30-12.3ДВ 15-19  8.3-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 14-18 8-12 15-19 8-12 16-20 8-12
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12 14-18 8-12 15-19 8-12
325 Куликова Е.В. 11 15-19 8-12 16-20 ДВ 8-12 14-18  
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-10 16-20 8-12 ДВ 14-18  
314 Тоинов А.А. 17 16-20 9-13 15-19 9-13 15-19 8-12
417 Фукс Е.В. 19 14-18 8.30-12.30 14-18 8.30-12.30 14-18 ДВ  
309 Беляева Н.И.  22 16-20 ДВ 8-12 15-19 8-12 14-18  
328 Сученков А.В. 23 15-19 9-13 14-18 9-13 16-20  
114 Бойко И.С. Пульм. ОТПУСК ПО 20.10.18      
222 Куликова Е.В. Гастр. 9-12   9-12   8-11  
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-12
117                
101 Мороцкий В.Н. ФГС ОТПУСК ПО 17.10.18      
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
 Узкие специалисты
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел   14-17   14-17    
419 Яковчук Е.Д. Невр. 8.3-14.3 ПО 8.30-14.30 УЧЕБА ПО   28.09.18  
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14 ПО 12.30-19 7.30-14 ПО ВЫЗОВА 8-14
335 Рачина И.Ю Неврол. 8-14 12.30-18.30 8-14 ПО 12.30-18.30 8-14 ПО  
216                
318 Дунаев В.С. Лор ОТПУСК 8-13 14-20 8-13 14-20  
318 Новикова Ю.С. Лор 8-13 14-20 8-13 14-20 8-13  
312 Тудос И.А. Эндокр. 15-19 10-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 8-14 8-14
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 13-19 8-13 13-19  
302 Марков А.О. Зав. отдел 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 11-17 8-14
330 Гришечкин В.Н. Хирург ОТПУСК ПО 03.10.18      
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14 8-10,вызов  
332 Соломатова Н.В. Хирург ОТПУСК ПО 30.09.2018      
304 Суворов Э.В. Онколог ОТПУСК ПО 13.11.2018      
304 Максимова О.М. Онколог ВЫЗОВА, 11-16 8-16 8-16 8-16 8-16  
305 Батов А.В. Уролог 8-16 12-20 8-10,ВЫЗОВА 12-20 8-16 8-14
303 Ушаков А.К. Ортоп. ОТПУСК ПО 30.09.18      
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 8-14
323 Кокарева О.С Зав.отдел ОТПУСК 25.09.2018 8-13 ПО 12-18 ПО,вызов 8-14
323 Сажина О.А. Окулист 12-18 8-14,ПО 13-18 8-10,вызов 11-18  
321 Белова Т.Н. Окулист ПО,вызов 13-19 8-14 13-19 13-19  
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14 13-19 8-13,ПО 8-14  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ , БЛ            
218 Беляев М.В. УЗИ 7.30-14 7.30-14 7.30-14 7.30-14 13.30-20 7.30-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ 8.30-17.30 12-19 8.30-17.30 8-13 8-14.30  
221 Клинцова А.П. Физиотер ОТПУСК ПО 06.10.18      
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17  
121 Туркин О.Н. Школа пациента ОТПУСК ПО 13.10.18      
       
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина ОТПУСК ПО 29.09.18      
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК ОТПУСК ПО 28.09.18      
420 Изьюрова М.В. И.о. предс.ВК 12-16 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 13-17  
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 Мингалева В.В. 38 ОТПУСК ПО 01.10.          
№2 Кутькин Э.И. 43 16-20 8-12 16-20 8-12 16-20 -
№1 Шуватова А.С. 37 8:30-12:30 14-18 8:30-12:30 15-19 8:30-12:30 8.30-11.30
АВОП №2
№1 Мушинский А.В. 40 16-19 9-12 16-19 9-12 16-19 9-12
№1 Мушинский А.В. 41-42 9-12 16-19 9-12 16-19 9-12  
АВОП №3
Каб вр. Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12 8-11
Каб вр. Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 13-17 13-17 8-12 13-17 -
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 9-12
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12 15-19 -
 
  
 
 
Действительно с 17 сентября по 22 сентября 2018 года
 
 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. ОТПУСК ПО 28.09.18      
220 Башлыкова Ю.М.  12 ОТПУСК ПО 28.09.18      
119 Бажукова Е.М. И.о.зав.отд 14.3-18.3 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20  
334 Ежова А.С. 8,10 15-19 8.30-12.30 14.15-18.15 8.30-12.30 14.15-18ДВ 8-12
329 Ширяева Л.А. 10 ОТПУСК ПО 28.09      
326 Шевченко Е.А. 26,12 16-20 8.30-12.30 15-19 8.3-12.3 ДВ 14-18  
120 Ширяев В.П. 13,12 16-20 9-13 14-18 9-13 15-19 9-13
335 Зайцева Е.Г. 15,12 15-19, ДВ 8-12 16-20 8-12 14-18  
222 Тарковская Е.А. 27,12 14-18 8.3-12.3 ДВ 15-19 8.30-12.30 16-20  
119 Бажукова Е.М. 28 14.3-18.3 8.30-12.30 15-19, ДВ 8.30-12.30 16-20  
123 Конанов И.Н. 25,12 16-20 8.30-12.30 14-18 8.30-12.30 14-18  
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.3-19.3 8-14 14-19 8.30-14.30  
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30  
325 Столбова Т.Н. 2 ОТПУСК ПО 20.09.18   8.30-12.30  
324 Ген Г.В. 3, 2 8-12 17-20 9-13 14-18 8-12, ДВ 8-12
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18 9-13, ДВ 16-20 8.3-12.3 8-12
315 Соколова Л.С. 6 8-12 14-18,ДВ 8-10 14-18 8-12 8-12
320 Пфефер Е.С. 16 ОТПУСК ПО 08.10.18      
314 Неруш А.Е. 18,20 9-12 15-19 9-12 14-18 8.3-12.3 8-12
326 Новикова Л.Ю. 20 ОТПУСК ПО 28.09.18      
418 Горбунова  Т.В. 21,16 8-12 14-18 8-12 15-19 8-12 8-12
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.3 ДВ 14-18 8.30-12.30 16-20 8-12  
114 Пфефер Е.С. Кард.,  ОТПУСК ПО 08.10.18      
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14 9-13
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14 9-12
418 Носкова Е.А. Ревмат. ОТПУСК ПО 22.09.18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 14-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 15-19 8.30-12.30   8.3-12.3 14-18  
324 Латыпова Е.В. 14-18 8-12 15-19 8-12 16-20,ДВ  
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12, ДВ 14-18 8-12 15-19  
325 Куликова Е.В. 11 15-19 8-12 16-20 8-12, ДВ 14-18 8-12
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
314 Тоинов А.А. 17 16-20 9-13 15-19, ДВ 9-13 15-19  
417 Фукс Е.В. 19, 22 14-18 8.30-12.30 14-16 8.30-12.30 14-18  
309 Беляева Н.И.  22 ОТПУСК ПО 22.09.18      
328 Сученков А.В. 23 15-19, ДВ 9-13 14-18 9-13 16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
222 Куликова Е.В. Гастр. 9-12   9-12   8-11  
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
117                
101 Мороцкий В.Н. ФГС ОТПУСК ПО 17.10.18      
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел   14-17   14-17    
419 Яковчук Е.Д. Невр. 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8-14
216 Арзубов М.П. Неврол. ОТПУСК ПО 22.09.18      
335 Рачина И.Ю Неврол. ОТПУСК ПО 22.09.18      
216                
318 Дунаев В.С. Лор ОТПУСК ПО 24.09.18      
318 Новикова Ю.С. Лор 8-15 8-13 8-15 8-15 8-14  
312 Тудос И.А. Эндокр. ОТПУСК ПО 23.09.18      
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 8-14  
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 13-19 8-13 13-19 8-14
302 Марков А.О. Зав. отдел 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург ОТПУСК ПО 23.09.2018      
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14 8-11,ВЫЗОВА  
332 Никитина М.М. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 11-17 8-14
332 Соломатова Н.В. Хирург ОТПУСК ПО 30.09.2018      
304 Суворов Э.В. Онколог ОТПУСК ПО 13.11.2018      
304 Максимова О.М. Онколог ВЫЗОВА, 11-16 8-16 8-16 8-16 8-16  
305 Батов А.В. Уролог 8-16 12-20 8-10,ВЫЗОВА 12-20 8-16  
303 Ушаков А.К. Ортоп. ОТПУСК ПО 30.09.18      
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15  
323 Кокарева О.С Зав.отдел ОТПУСК ПО 25.09.2018      
323 Сажина О.А. Окулист 12-18 8-14 8-14 ПО 12-18 8-10,вызов  
321 Белова Т.Н. Окулист ПО,вызов 13-19 8-14 13-19 8-14, ПО 8-14
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14,ПО 13-19 8-13,ПО 13-19  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ , БЛ            
218 Беляев М.В. УЗИ 7.30-14 7.30-14 7.30-14 7.30-14 13.30-20 7.30-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ 9-15 12-18 9-15 8-13 8-14 8-12
221 Клинцова А.П. Физиотер 8-14 8-14 8-13 8-13 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17  
121 Туркин О.Н. Школа пациента ОТПУСК ПО 13.10.18      
       
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина ОТПУСК ПО 29.09.18      
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК ОТПУСК ПО 28.09.18      
420 Изьюрова М.В. И.о. предс.ВК 12-16 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 13-17  
 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 Мингалева В.В. 38 Отпуск по  01.10.18   - -
№2 Кутькин Э.И. 43 16-20 8-12 16-20 8-12 16-20 8:30-11:30
№1 ШУВАТОВА А.С. 37 8:30-12:30 15-19 8:30-12:30 15-19 8:30-12:30  
АВОП №2
№1 Мушинский А.В. 40 16-19:30 9-12 16-19:30 9-12 16-19:30 9-12
  Дымова А.И. 41-42 9-12 15-18:30 9-12 15-18:30 9-12 -
  фельдшер 40 13-15:30 13-15:30 13-15:30 13-15:30 13-15:30 -
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 Отпуск по 22.09.18 - - -
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 8-12 8-12 13-17 8-12 9-12
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 -
№14 Елфимова О.Н. 36      15-19 8-12 15-19 8-12 15-19 9-12
№14 Осадчий В.В. 39 16-19 16-19 16-19 - - -
№14 Фельдшер 36 16-20 8-12 16-20 8-12 16-20 -
  

 

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02