Расписание работы специалистов

Действительно с 12 ноября по 17 ноября 2018 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. 9-11 13-15 8.3-10.30 14-15 8.3-10.30  
220 Башлыкова Ю.М.  12, 28 14-18  9-13 14-18 9-13, ДВ 14-18  
334 Ежова А.С. 8, 28  15-19 8.30-12.30 14.15-18.15 8.3-12.3 14.15-18.15 8-12
329 Ширяева Л.А. 10, 28 14-18 8-12 16-20, ДВ 8-12 15-19  
326 Шевченко Е.А. 26, 28 16-20 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18 8-12
120 Ширяев В.П. 13, 28 15.30-20  9-13 14-18 9-13 14-17.30 9-13
335 Зайцева Е.Г. 15, 28 15-19, ДВ 8-12 16-20  8-12 14-18  
222 Тарковская Е.А. 27, 28 14-18 8.3-12.30,ДВ   8.30-12.30 16-20  
123 Конанов И.Н. 25, 28 16-20 8.3-12.3 14-18  8.30-12.30 14-18, ДВ 8-12
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.30-19.30 8-14 14-19 8-14 8-14, ВЫЗ
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 9-15.30 13-19 9-15.30 13-19 9-15.30  
325 Столбова Т.Н. 2 9-13  16-20 8-12 14-18  8.30-12.30  
324 Ген Г.В. 3 8-12  16-20 9-13 14-18  8-12 8-12
328 Амеличкина Е.А. 9-13 14-18  9-11 15-19 9-13  
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18 9-13  16-20 8.3-12.3 8-12
315 Соколова Л.С. 6 8-12, ДВ 14-18 8-12 14-18 8-12  8-12
320 Пфефер Е.С. 16 9-13 15-19 9-13 15-19, ДВ 9-13  
314 Неруш А.Е. 18 9-13 15-19, ДВ   14-18 8.3-12.3 8-12
326 Новикова Л.Ю. 20 9-13 15-19   14-18 8.3-12.3  
418 Горбунова  Т.В. 21, 18, 20 8-12 14-18  8-12, ДВ 15-19 8-12 8-12
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.30 14-18 8.3-12.3 16-20 8-12, ДВ  
114 Пфефер Е.С. Кард.,  16-19 9-12       8-14
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19   9-13
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
418 Носкова Е.А. Ревмат. ОТПУСК ПО 24.11.18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, БЛ 15-19 8.30-12.30 15-19  10.30-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 7 14-18, ДВ  8-12 15-19 8-12 15-19  
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12  14-18 8-12 15-19  
325 Куликова Е.В. 11, 1 15-19 8-12 16-20 8-10 14-18, ДВ  
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 16-20, ДВ 8-12 14-18 8-14
417 Фукс Е.В. 19, БЛ 14-18 8.3-12.3 14-18 8.3-10.3,ДВ 14-18   
309 Беляева Н.И.  22, 17 16-20 8-12, ДВ 15-19 8-12 14-18  8-12
328 Сученков А.В. 23, 19 15-19 9-13 14-18 9-13  16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 15-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
117 Куликова Е.В. Гастр., БЛ     9-12   9-12  
304 Игнатова Н.В. Кардиол. 8-19.30   16-18.30   15.20-18.20  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел,    14-17   14-17    
419 Яковчук Е.Д. Невр.    8.3-14.3,ПО  8.30-14.30 8.3-14.3,ПО  8.30-14.30 8.30-14.3,ПО 8-14
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14,ПО  12.30-19 7.30-14,ПО  ВЫЗОВА  
335 Рачина И.Ю Неврол.,  ОТПУСК ПО 16.11.18      
                 
318 Дунаев В.С. Лор 14-20 8-13 14-19 8-13 14-20 8-14 
318 Новикова Ю.С. Лор 8-13 14-20 8-13 14-19 8-13  
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13    
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19    
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 13-19   13-19 8-11,ВЫЗ
302 Марков А.О. Зав. отдел ОТПУСК ПО 23.11.2018      
330 Хурбатов В.В. Хир, и.о.зав. 8-14 10-14 8-13 8-13 8-14  
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-9,ВЫЗОВА 14-20 8-13 14-20 8-14
332 Никитина М.М. Хирург ОТПУСК ПО 21.11.2018      
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-19 8-9,ВЫЗОВА  
303 Суворов Э.В. Онколог 17-20 9-12 17-20 9-12 17-20  
303 Максимова О.М. Онколог ОТПУСК ПО 01.12.2018      
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 8-10,ВЫЗОВА 14-19 8-14  
330, 332 каб Муж.смотр 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
 
323 Сажина О.А. Окулист,  13-18 8-14, ПО 8-14 11-18 8-10,выз,ПО  
321 Белова Т.Н. Окулист 8-10,выз 13-19 8-14, ПО 13-19 13-19 8-14
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14 13-19 8-13, ПО 8-14  
323 Бимлер И.В. Окулист ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
323 Кокарева О.С. Окулист, БЛ ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  8-14 13-19 13-19 8-14 8-14 (218к)  
218 Беляев М.В. УЗИ 7.30-14 13-20 7.30-14 7.30-14 13.30-20 7.30-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ 11-17 11-17 11-18 8-14 8-14  
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-14 8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 14-18  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 ШУВАТОВА А.С. 37 12.30-16.30 8.30-12.30 12-16 8-12 8.30-12.30  
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 8-11
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 16-20 9-12 16-20 9-12 16-20 9-12
№1 Дымова А.И. 41-42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13  
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12  
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 13-17 13-17 8-12 13-17 9-12
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30  
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12 15-19 9-12

Действительно с 5 ноября по 10 ноября 2018 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о.   13-15 8.3-10.30 14-15 8.3-10.30  
220 Башлыкова Ю.М.  12, 28   9-13 14-18 9-13 14-18  
334 Ежова А.С. 8, 28    8.30-12.30 14.15-18.15,ДВ 8.3-12.3 14.15-18.15  
329 Ширяева Л.А. 10, 28   8-12 16-20 8-12 15-19 8-12
326 Шевченко Е.А. 26, 28   8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 14-18, ДВ  
120 Ширяев В.П. 13, 28   9-13 14-18 9-13, ДВ 14-17.30  
335 Зайцева Е.Г. 15, 28   8-12 16-20  8-12 14-18 8-12
222 Тарковская Е.А. 27, 28   8.3-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20 8-12
123 Конанов И.Н. 25, 28   8.3-12.3,ДВ 14-18  8.30-12.30 14-18  
120 Шестакова О.А. Гериатр    13.30-19.30 8-14 14-19 8-14 8-14
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о   13-19 9-15.30 13-19 9-15.30 9-14
325 Столбова Т.Н. 2   16-20 8-12 14-18, ДВ  8.30-12.30 8-12
324 Ген Г.В. 3   16-20 9-13, ДВ 14-18  8-12  
328 Амеличкина Е.А.   14-18  9-11 15-19 9-13 8-12
329 Слаутина В.С. 5   14-18, ДВ 9-13  16-20 8.3-12.3  
315 Соколова Л.С. 6   14-18 8-12 14-18 8-12   
320 Пфефер Е.С. 16   15-19 9-13 15-19 9-13 8-14
314 Неруш А.Е. 18   15-19 9-13 14-18 8.3-12.3  
326 Новикова Л.Ю. 20   15-19 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3, ДВ 8-12
418 Горбунова  Т.В. 21   14-18  8-12 15-19 8-12  
327 Гредина О.Г. 24   14-18 8.3-12.3 16-20 8-12 8-12
114 Пфефер Е.С. Кард.,    9-12        
119 Регушевская С.В. Гастр.   13-19 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. ОТПУСК ПО 09.11.18      
418 Носкова Е.А. Ревмат. ОТПУСК ПО 24.11.18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд.   9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1   8.30-12.30 15-19, ДВ  8.3-12.30 14-18 8-12
324 Латыпова Е.В. 7, БЛ    8-12 15-19 8-12 15-19 8-12
315 Ткачева В.Н. 9, 7   8-12  14-18 8-12, ДВ 15-19 8-12
325 Куликова Е.В. 11, БЛ   8-12 16-20 8-10 14-18  
320 Ефимова В.Ф. 14, 11   8-12, ДВ 16-20 8-12 14-18  
417 Фукс Е.В. 19, БЛ   8.3-12.3 14-18 8.30-10.30 14-18   
309 Беляева Н.И.  22, 17   8-12 15-19 8-12 14-18   
328 Сученков А.В. 23   9-13 14-18 9-13  16-20, ДВ  
114 Бойко И.С. Пульм.     8.30-14.30 14-19 8-14  
117 Куликова Е.В. Гастр., БЛ     9-12   8-11  
304 Игнатова Н.В. Кардиол.     16-18.30   15.20-18.20  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ   8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
101 Мороцкий В.Н. ФГС   8-15 8-15 8-15 8-15  
101 Пронив Д.И. ФГС   15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел,    14-17   14-17    
419 Яковчук Е.Д. Невр.      8.30-14.30 8.3-14.3,ПО  8.30-14.30 8.30-14.3,ПО  
216 Арзубов М.П. Неврол.   7.30-14,ПО  12.30-19 7.30-14,ПО  ВЫЗОВА 8-14
335 Рачина И.Ю Неврол.,    12.30-18.30 8-14 12.30-18.30 8-14  
                 
318 Дунаев В.С. Лор   8-13 14-19 8-13 14-20  
318 Новикова Ю.С. Лор   14-20 8-13 14-19 8-13 8-14
312 Тудос И.А. Эндокр.   8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд.   14-20 8-14 14-19 8-14 8-14
311 Александрова Е.Г. Энд.   8-14 13-19 8-13 13-19  
302 Марков А.О. Зав. отдел ОТПУСК ПО 23.11.2018      
330 Хурбатов В.В. Хирург   14-20 10-13 8-13 8-14 8-14
330 Гришечкин В.Н. Хирург   8-14 14-20 8-13 14-20  
332 Никитина М.М. Хирург ОТПУСК ПО 21.11.2018      
332 Соломатова Н.В. Хирург   ОТПУСК 8-14 14-19 8-9,ВЫЗОВА  
303 Суворов Э.В. Онколог ОТПУСК ПО 09.11.2018      
303 Максимова О.М. Онколог   8-14 8-14 8-13 8-14  
305 Батов А.В. Уролог   14-20 8-10,ВЫЗОВА 14-19 8-14 8-14
330, 332 каб Муж.смотр   13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
 
323 Сажина О.А. Окулист,    8-14 8-14 11-18 8-10,выз,ПО  
321 Белова Т.Н. Окулист   13-19 8-14, ПО 13-19 8-14  
321 Иванова О.В. Окулист   8-14, ПО 13-19 8-13 13-19  
323 Бимлер И.В. Окулист   ГВК ГВК ГВК ГВК  
323 Кокарева О.С. Окулист, БЛ   ГВК ГВК ГВК ГВК  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ   8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ    13-19 13-19 8-14 8-14 (218к)  
218 Беляев М.В. УЗИ   13-20 7.30-14 7.30-14 13.30-20 7.30-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ   11-17 11-17 8-14 8-14 8-14
221 Клинцова А.П. Физиотер   8-14 8-13 14-19.30 8-14 8-13
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК   15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер   8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента   17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина   14-18 8-12 14-18 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК   13-17 9-13 9-13 9-16  
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 ШУВАТОВА А.С. 37   8.30-12.30 12-16 8-12 8.30-12.30 8.30-11.30
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38   16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 8-11
№2 Кутькин Э.И. 43   8-12 16-20 8-12 16-20  
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40   9-12 17-20 9-12 17-20  
№1 Дымова А.И. 41-42 учеба          
№1 Мушинский А.В. 42   17-20 9-12 17-20 9-12 9-12
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12 8-11
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 13-17 13-17 8-12 13-17 -
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39   16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30  
№14 Осадчий В.В. 36   8-12 16-20 8-12 16-20 9-12
    №14 Елфимова О.Н 36 ЛИСТ НЕТР          

 

 

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02